Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Báo Đại Đoàn Kết: Gỡ 'nút thắt' tiêu chí môi trường

Trong những năm qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên đến nay, toàn tỉnh mới có 12 xã hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Đây chính là nút thắt cần tháo gỡ để Bắc Kạn có thể đảm bảo lộ trình về đích nông thôn mới trong năm 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/go-nut-that-tieu-chi-moi-truong-tintuc415883

Xây dựng những mô hình tự quản để thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Theo thống kê toàn tỉnh Bắc Kạn mới chỉ có 12 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt hơn 40%; tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt khoảng 60%.

Đến nay, chỉ có 6 xã được tỉnh đầu tư xây dựng mô hình đốt rác thải sinh hoạt, bao gồm: Cẩm Giàng, Quân Bình, (huyện Bạch Thông); Bình Trung, Rã Bản (huyện Chợ Đồn); Hảo Nghĩa, huyện Na Rì; Bình Văn (huyện Chợ Mới). Riêng huyện Ba Bể tự đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt cho các xã Chu Hương, Hà Hiệu, Khang Ninh, Cao Thượng, đồng thời trang bị xe thu gom rác và thùng đựng rác...

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Kạn Ngô Văn Viện, khó khăn lớn nhất trong thực hiện tiêu chí về môi trường của tỉnh Bắc Kạn chính là vấn đề thu gom và xử lý chất thải, nước thải.

Tại các địa phương trong tỉnh chất thải rắn chủ yếu được các hộ gia đình xử lý bằng hình thức đốt hoặc chôn lấp, nước thải sinh hoạt hay chăn nuôi chuồng trại được xả trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Việc xử lý rác thải chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp, đổ thải lộ thiên hay đốt thô sơ nên không đảm bảo. Ở khu vực nông thôn, nhất là các thôn vùng cao, đa số các hộ chăn nuôi không xây chuồng trại hợp vệ sinh, nếu có thì chỉ che chắn tạm bợ. Thậm chí, một số nơi vẫn còn tình trạng nhốt gia súc, gia cầm ngay dưới gầm nhà sàn làm ô nhiễm môi trường sống, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Nhằm tháo gỡ “nút thắt” trong thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bắc Kạn đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Hiện, tỉnh đang xây dựng Đề án “Bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” giai đoạn 2017 - 2020 để các xã có cơ sở thực hiện.

Theo đó, tại các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2018 là Giáo Hiệu, Bộc Bố, huyện Pác Nặm; Hà Hiệu, huyện Ba Bể; Đông Viên, huyện Chợ Đồn; Bình Văn, huyện Chợ Mới; Vân Tùng, huyện Ngân Sơn; Tân Tiến, huyện Bạch Thông; Hảo Nghĩa, huyện Na Rì, các địa phương này đang nỗ lực tuyên truyền vận động nhân dân đảm bảo thu gom xử lý tại chỗ; xử lý các nguồn nước thải, chất thải không để gây ô nhiễm môi trường; vận động các hộ xây dựng các công trình phụ trợ, nhà tiêu hợp vệ sinh, di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở... nhằm hoàn thành tiêu chí môi trường.

Để góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện tiêu chí môi trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn Ma Nhật Hoài cho biết, MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ở các khu dân cư, MTTQ các cấp tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, vận động người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường.

Trung Hiếu

Tìm kiếm:✨

  • Bảo vệ môi trường, Môi trường, Tự quản, Rác thải, Tuyên truyền, Nông thôn, Chất thải, NÔNG THÔN MỚI, Hảo Nghĩa, Cho biết, Bắc Kạn, Thôn Mới, Xây dựng nông thôn, Mặt trận tổ quốc việt nam, TRONG TỈNH, Xây dựng nông thôn mới, Bằng Phương, Lấp rác, Lò đốt rác, Chuồng trại, Nhà tiêu