Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Báo Nhân Dân: Bắc Cạn kiểm điểm tập thể, cá nhân vụ mua sắm hai thiết bị y tế

Ngày 19-3, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Cạn Lý Thái Hải đã ký công văn yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc đầu tư, mua sắm hai thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/39554202-bac-can-kiem-diem-tap-the-ca-nhan-vu-mua-sam-hai-thiet-bi-y-te.html

Phòng chứa thiết bị chụp cộng hưởng từ vẫn khóa niêm phong.

Theo công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Cạn có ý kiến, trong quá trình thẩm định các nội dung liên quan đến việc đầu tư, mua sắm thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính chưa làm hết trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ. Với vai trò là chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh chưa làm hết trách nhiệm quản lý, điều hành, triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa Bắc Cạn, trong đó có gói thầu mua sắm thiết bị y tế.

Theo quy định về thời hiệu xử lý, kỷ luật công chức viên chức tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17-5-2011 và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6-4-2012 của Chính phủ, những sai sót của cá nhân trong vụ việc nêu trên (năm 2014 và 2015) tính đến thời điểm UBND tỉnh chỉ đạo tham mưu kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân liên quan (năm 2018) đã hết thời hiệu xử lý (quá 24 tháng). Do đó, các cá nhân liên quan sẽ không bị xem xét kỷ luật công chức, viên chức theo quy định tại Khoản 1, Điều 80, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Khoản 1, Điều 53, Luật Viên chức 2010.

Tuy nhiên, những sai sót đã dẫn đến hết thời hạn thanh toán vốn giao để mua sắm hai thiết bị y tế, do đó, nhà thầu không chuyển giao kỹ thuật để đưa hai thiết bị trên vào sử dụng, gây dư luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong thực thi công vụ thì một phần trách nhiệm thuộc về người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu của các đơn vị. Hiện nay, các cơ quan chức năng chưa có giải pháp đối với hai thiết bị y tế nêu trên do Chính phủ và Bộ Tài chính chỉ đồng ý cho kéo dài thời hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 chưa giải ngân hết đến năm 2015, nên không có vốn thanh toán cho nhà thầu.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 157/NĐ-CP ngày 27-10-2017 của Chính phủ quy định về chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; Quy định số 01-QĐ/TU ngày 14-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Cạn yêu cầu các Sở Y tế, Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý liên quan. Yêu cầu các cá nhân, gồm: ông Nguyễn Đình Học, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng thẩm định trang thiết bị y tế dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh; bà Đinh Thị Ven, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá trang thiết bị dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh và ông Mã Văn Thịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh, chủ đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh hoàn thiện bản kiểm điểm, gửi về UBND tỉnh trước ngày 26-3-2019 để UBND tỉnh họp kiểm điểm, xem xét kiến nghị cấp có thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm đảng viên theo quy định (nếu có).

Trước đó, ngày 21-12-2018 và 26-12-2018, Nhân Dân điện tử đăng các bài: “Thiếu trách nhiệm, thiết bị y tế hàng chục tỷ đồng bỏ không” và “Làm rõ trách nhiệm chậm thanh toán thiết bị y tế ở Bắc Cạn” phản ánh việc các tập thể, cá nhân liên quan thiếu trách nhiệm, dẫn tới hai thiết bị y tế trị giá hàng chục tỷ đồng là hệ thống chụp mạch Angio một bình diện cảm biến phẳng và hệ thống cộng hưởng từ chưa được bàn giao vì chủ đầu tư “nợ” tiền mua đối với đơn vị cung ứng, do nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2010-2015 còn hơn 45 tỷ đồng đã hết hạn thanh toán.

TUẤN SƠN

Tìm kiếm:✨

  • Bắc Kạn, Nguyễn Đình Học, Kiểm điểm, UBND tỉnh Bắc Cạn, Tuấn Sơn, Cộng hưởng, Thời hiệu, Trái phiếu, Công vụ, Viên chức, Mua sắm, Nhà thầu, Công văn, Công chức, Y tế, Thanh toán, Nghị định, Gói thầu, Niêm phong, Thẩm quyền, Kỷ luật, Tỉnh ủy, Thi hành nhiệm vụ, Thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa, Sở y tế