Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Báo VNEWS: Phó Chủ tịch nước làm việc tại tỉnh Bắc Kạn

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/pho-chu-tich-nuoc-lam-viec-tai-tinh-bac-kan

Tìm kiếm:✨

  • Phó chủ tịch nước, Bắc Kạn, Làm việc